Inscenizacja z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 Maja - cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nie znaczących uroczystości. Dziś na początku kolejnego tysiąclecia, żyjąc w zwariowanym tempie, negujemy wszelkie wartości, odrzucamy jakiekolwiek formy czczenia przeszłości, wysuwając na plan pierwszy życie teraźniejszością. Buntujemy się więc przeciwko pompatycznym i górnolotnym słowom. Nudzą nas wiece, uroczystości, apele, rocznice, święta. Ale czy tak musi i powinno być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Dlaczego więc czcimy 3 Maja?

Ponieważ  3 maja 1791 roku w czasie obrad Sejmu Wielkiego uchwalono  pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę zasadniczą czyli Konstytucję. Jak wiemy z historii, niestety nie uchroniła ona Polski od dalszych rozbiorów. Wkrótce grupa zdrajców zaprosiła do Polski rosyjskie wojska i rozpoczęła się wojna w obronie reform zawartych w Konstytucji. Czego dziś uczy nas to wydarzenie?

Myślę, że pokazuje nam, że my Polacy potrafimy w ważnych dla naszego kraju chwilach działać wspólnie, ponad istniejącymi podziałami. Nie tylko potrafimy walczyć o niepodległość ale również  przeprowadzać reformy, współpracować i ulepszać nasze państwo w czasach pokoju. Bo przecież „Prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej” (Charles Dickens).

 Uczniowie naszej szkoły również uczcili kolejną już rocznicę uchwalenia tego ważnego dokumentu. Zaprezentowali krótką inscenizację o żartobliwym charakterze pt. „Kibice na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego”.

M.W.