Europejskie Dni Ptaków

W sobotę 2.10.2010r. po raz dziesiąty odbyła się gminna wycieczka związana z Europejskimi Dniami Ptaków, zorganizowana przez Poznańską Grupę OTOP, przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Kórniku. Europejskie Dni Ptaków koordynowane są przez światową federację towarzystw ornitologicznych BirdLife International, której partnerem desygnowanym na Polskę jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP).

Wycieczkę rozpoczęliśmy już o godz. 7.00, aby obserwować wielkie widowisko przyrodnicze, jakim jest jesienna migracja ptaków.

Obserwacja, liczenie i nauka rozpoznawania ptaków odbywała się w Dolinie Średzkiej Strugi. Większość uczestników wycieczki zaopatrzyła się w lornetkę, klucz ornitologiczny do oznaczania ptaków i notatnik.

Następnym punktem programu była wizyta w Wielkopolskim Parku Narodowym, gdzie odbyła się prelekcja o migracjach ptaków oraz konkurs wiedzy o ptakach. Zwiedzaliśmy również Muzeum Przyrodnicze z ciekawą kolekcją ptaków, owadów i różnych środowisk przyrodniczych.

Zakończenie wycieczki odbyło się na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, gdzie było ognisko i pieczenie kiełbasek oraz rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród przez p. Antoniego Kalisza, przedstawiciela Referatu Ochrony Środowiska w Kórniku oraz organizatora gminnej wycieczki p. Michała Jankowskiego, przedstawiciela Poznańskiej Grupy OTOP.

Należy pogratulować uczennicom naszego gimnazjum, które reprezentowały naszą szkołę i zajęły czołowe miejsca w przeprowadzonym konkursie:

I m – Zuzanna Zięta

II m – Angelika Delestowicz

III m – Lena Krucka

Opiekun

Lidia Laszewicz