II edycja konkursu „Szkoła obywateli”

 

Dnia 25 lutego 2011 roku w naszej szkole odbyła się II edycja konkursu „Szkoła obywateli”. Temat tegorocznych zmagań dotyczył „Przeszłości naszej miejscowości”. W konkursie udział wzięły dwa zespoły z naszego gimnazjum. Zespół I z klasy 2a w składzie: Roksana Dłubała, Ewelina Staniszewska, Barbara Toboła, Magdalena Żyto, przedstawiający najstarsze ślady pisane związane z Kórnikiem. Skupił się na prezentacji najbardziej znanych kórnickich zabytków, z podkreśleniem historii Zamku i jego ducha - Białej Damy. Zespół II z klasy 2c w składzie: Agata Niemier, Klaudia Rozmiarek, Roksana Rumińska zaprezentował w formie reportażu miejsca pamięci narodowej w Kórniku związane z II wojną światową oraz historię rodziny Rumińskich. Drużyny pod opieką p. M. Wytrzyszczak przedstawiły ciekawe i wymagające dużej pracy prezentacje. Oceniała je komisja: Krystyna Janicka, przewodnicząca KTPS, oraz członkowie KTPS i radni - Irena Kaczmarek, Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska, Marek Broniewski i Adam Lewandowski. Jury uznało, że I miejsce przypada zespołowi z klasy 2c, a wyróżnienie otrzymał zespół z klasy 2a. Obie drużyny otrzymały dyplomy i nagrodę, którą jest wyjazd obu zwycięskich zespołów wraz z opiekunką na 3-dniową wycieczkę w dowolne miejsce w Polsce oraz przedstawienie prezentacji na sesji Rady Miejskiej w Kórniku.

 

Roksana Rumińska 2c