Prace plastyczne uczniów

zaprezentowane Rodzicom przez panią Annę Juszczak

podczas drzwi otwartych szkoły w dniu 17.11.2010 r.