Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

Dnia 6.12.2010r. na terenie naszej szkoły obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Obchody tego dnia rozpoczęły się ogłoszeniem konkursu na najlepszy plakat zachęcający do pomocy innym oraz prelekcją wolontariusza Weroniki Bukczyńskiej kierującej Centrum Wolontariatu w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" w Kórniku.

W konkursie na najciekawszy plakat promujący działalność woluntarystyczną zwyciężyła klasa IIa, drugie miejsce zajęła klasa IIe, a trzecie miejsce klasa Id. Serdecznie gratulujemy wszystkim klasom i dziękujemy za udział w konkursie.