Warsztaty komiksu z Michałem Słomką

 

28.05.2012 uczniowie klas trzecich Gimnazjum w Kórniku aktywnie uczestniczyli w warsztatach komiksu prowadzonych przez Michała Słomkę w Bibliotece Publicznej w Kórniku. Michał Słomka podzielił warsztaty na część teoretyczną, w której nawiązywał do historii komiksu i pokazywał za pomocą prezentacji multimedialnej jego przykłady oraz część praktyczną, w której uczestnicy tworzyli własny komiks na zadany temat. W trakcie powstawania prac wykładowca udzielał uczniom porad i wskazówek dotyczących techniki i form przekazu. Miejmy nadzieję, że te cenne uwagi pomogą uczestnikom w doskonaleniu własnego warsztatu twórczego. Spotkanie zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w związku z ogłoszonym przez siebie konkursem pt. „Biblio Story – wypromuj swoją ulubioną bibliotekę”.

Michał Słomka – historyk kultury, inicjator i organizator spotkań, koncertów, publikacji prezentujących kulturę krajów Europy Środkowej, koordynator projektu CENTRALA Central Europe Comics Art, promującego komiks Europy Środkowej.