UWAGA KONKURS!

Ogłaszam konkurs na ilustracje do kalendarza

na szkolnej stronie internetowej.

 

Ilustracje mogą mieć postać:

  • Fotografii

  • Obrazu w formie elektronicznej zapisanego z rozszerzeniem *.jpg

  • Rysunku odręcznego (dowolna technika, maksymalna wielkość: A4)

 

Jeśli ktoś zamierza poddać obróbce zdjęcie np. w GIMPIE musi pamiętać, że nie wolno do tego celu używać zdjęć znalezionych w Internecie, tylko swoje własne!

 

Wszystkie prace muszą być autorskie – wykonane osobiście przez uczestnika konkursu

i zawierać imię i nazwisko autora w lewym dolnym rogu.

Imię i nazwisko do fotografii można dodać np. w programie Paint.

 

Ilustracje mają posłużyć jako ozdoba „kartki z kalendarza” na każdy miesiąc roku oraz na stronę tytułową kalendarza. Powinny być związane ze zjawiskami przyrodniczymi lub wydarzeniami, które w danym miesiącu co roku mają miejsce. Mogą mieć postać całego dwunastomiesięcznego cyklu lub ilustrować jeden miesiąc  albo kilka wybranych.

 

Prace można składać u swojego nauczyciela informatyki albo u organizatora konkursu (M.Żymańczyk). Ilustracje w formie elektronicznej należy dostarczyć na płycie CD lub wysłać na adres: magdazym@gmail.com

Konkurs kończy się 31 maja 2012 roku.

 

Nagrody:

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymają oceny proporcjonalne do jakości wykonanej pracy:

Za fotografie i obrazy elektroniczne będą to oceny z informatyki, a za prace plastyczne oceny z plastyki.

 

Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać u organizatora konkursu.

 

Administrator szkolnej strony WWW

Magdalena Żymańczyk

 

WYNIKI KONKURSU:

 

WYNIKI =>