„Poznajemy naszą małą ojczyznę.

Zabytki Kórnika i Bnina”

Tak zatytułowany został projekt edukacyjny dla uczniów klas 2 i 3. Jego głównym celem jest rozwijanie wiedzy o przeszłości miejscowości, w której mieszkamy. Dzięki temu zadaniu uczniowie mogli zapoznać się z historią wydarzeń, miejsc i ludzi. Projekt miał też na celu rozwijanie umiejętności poszukiwania, analizowania i prezentowania informacji, przedstawiania rezultatów własnej pracy na forum publicznym, rozwijanie kreatywności, wykorzystywanie najnowszych technologii w trakcie pracy oraz kształtowanie umiejętności pracy w zespołach.

Do projektu przystąpiło 24 uczniów z klas 2 i 3. Zostali oni podzieleni na 4 grupy po 6 osób. W ramach tych grup musieli wykonywać poszczególne zadania dotyczące tematu projektu. Prace nad projektem trwały od października 2011 roku. Ostatnim etapem była wycieczka śladem miejsc pamięci narodowej i zabytków Kórnika i Bnina. Odbyła się ona 15 maja 2012 roku. Uczniowie wcześniej przygotowali krótkie opisy określonych zabytków, a w trakcie wyprawy dzielili się tymi wiadomościami z pozostałymi uczestnikami projektu.

 

Opiekunki projektu

Magdalena Wytrzyszczak i Katarzyna Fludra