Święto Konstytucji 3 Maja

 

W ponad pięćsetletniej historii polskiego parlamentaryzmu Konstytucja 3 Maja jest uznawana za jego najwybitniejsze i najbardziej dalekowzroczne dokonanie. Ta polska „Ustawa Rządowa” zawierająca wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa, stała się pierwszą pisaną konstytucją w Europie. Konstytucja przywróciła Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności  za swój kraj. Dziś 3 maja to dla Polaków data nie tylko związana z ważnym wydarzeniem historycznym, ale także powód do dumy i radości.

Uczniowie naszej szkoły również uczcili kolejną, 222-gą już rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dziewczęta z klasy 3a i 3b pod opieką p. M. Wytrzyszczak i przy  współpracy artystycznej p. A. Młynarz przygotowały krótkie przedstawienie. W czasie jego prezentacji mogliśmy usłyszeć  pieśń pt. Witaj majowa jutrzenko. Na koniec wspólnie odśpiewaliśmy Rotę Marii Konopnickiej, pieśń hymniczną, która powstała w 1908 na znak protestu autorki przeciwko germanizacji ludności polskiej w zaborze pruskim.

 

M.W.