DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

I TOLERANCJI

Dnia 21 listopada w gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku odbył się dzień życzliwości i tolerancji. Uczniowie wszystkich klas tworzyli kodeksy życzliwości oraz drzewo z jabłkami zawierającymi kilka życzliwych i miłych wypowiedzi, które można stosować wobec kolegów i koleżanek z klasy oraz innych ludzi.

Dzień tolerancji nie polegał  tylko na robieniu plakatów. Pomagał uczniom gimnazjum zrozumieć inne osoby oraz pokazał nam wszystkim, że kolor skóry i wyznanie religijne oraz niepełnosprawność nie powinny sprawiać byśmy myśleli o innych jak o gorszych od siebie. Takie podejście jest niesprawiedliwe i nie odzwierciedla prawdziwej sytuacji, kiedy to właśnie my jesteśmy w rzeczywistości w czymś gorsi i próbujemy to zamaskować, obrażając ludzi, którzy się wyróżniają.

Dobrze, że odbywają się takie święta, dzięki którym potrafimy zrozumieć innych i być w stosunku do nich empatyczni oraz bardziej życzliwi. Mam nadzieje, że w przyszłym roku znów zostanie zorganizowany taki dzień, podczas  którego uczniowie będą mogli wykazać się pomysłowością i wykorzystać w pracach na temat tolerancji swoje talenty. Dzisiaj prace naszych szkolnych kolegów możemy oglądać na holu szkolnym i w niektórych klasach.

Klasa 1e