Przegląd kolęd i pastorałek

W poniedziałek 17 grudnia odbył się w naszej szkole przegląd kolęd i pastorałek zorganizowany przez nauczycieli religii. Nagłośnieniem imprezy i animacją całości zajął sie p. Artur Hoffmann, któremu pomagała Magda Mendyka z klasy 2c. Występy oceniało czteroosobowe jury, na którego czele stanął p. Łukasz Kill. Mieliśmy okazję słuchać utworów w języku polskim i angielskim. W świątecznej scenografii śpiewali soliści i solistki, duety, kilkuosobowe zespoły, ale także całe klasy.

Pierwsze miejsca ex aequo zajęły następujące osoby: Małgosia Noskowiak z klasy 1d, Arek Janeczek z klasy 2b i Asia Breś z klasy 3a. Ponadto Jury postanowiło  wyróżnić klasę 3c, która wykonała kolędę w skupieniu i z pełnym zaangażowaniem.

M.Ż.