Uczennica Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku
laureatką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

14. kwietnia 2014r.  w Poznańskiej  Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu 432 laureatów 12 konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego odebrało z rąk Wojewody Wielkopolskiego pana Piotra Florka i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Walkowiak zaświadczenia i nagrody.

W tegorocznych konkursach przedmiotowych uczestniczyło 55 138 uczniów z 574 gimnazjów województwa wielkopolskiego. Laureatką Konkursu Matematycznego została uczennica klasy II E naszego gimnazjum  DANUTA SIBILSKA. Uczennica jest zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z matematyki, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tego egzaminu; otrzymuje roczną ocenę celującą z matematyki i będzie w pierwszej kolejności przyjęta do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. W Konkursie Matematycznym uczestniczyło  w etapie szkolnym 7 822 uczniów ( 7.17% wszystkich uczniów gimnazjów); w etapie rejonowym brało udział 235 uczniów, a w etapie wojewódzkim 45 uczniów; 28 z nich zostało laureatami ( 0.36% wszystkich uczestników konkursu).
 

Laureatce serdecznie gratulujemy!

Irena Zając

Fot. KO Poznań i J.Sibilski