Sprawozdanie  z akcji ekologicznej „pt. „ Stań Po Zielonej Stronie Mocy”

za I semestr roku szkolnego 2014/2015

http://www.sprzgow.szkoly.lodz.pl/sites/default/files/stan.png

 

Nasze gimnazjum uczestniczy w kolejnej już III edycji akcji ekologiczno – edukacyjnej firmy SLAM POLAND

Założenia akcji: - prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu, poprawa świadomości ekologicznej.

Cele akcji: - zbiórka płyt CD/DVD, zużytych telefonów komórkowych, opakowań po płytach, baterii, ładowarek, kabli przynajmniej z jedną wtyczką, pilotów do urządzeń np. telewizorów, dekoderów itp., słuchawek, urządzeń typu MP3, discmany, walkmany itd.

- dawanie dobrego przykładu poprzez propagowanie właściwych zachowań w gospodarce odpadami,

- wprowadzenie zdrowej rywalizacji opartej na zabawie.

W I semestrze zebraliśmy:

Baterii – 7093 szt.

Płyt CD – 1320 szt.

Ładowarek – 85 szt.

Pudełek po kasetach, płytach – 77 szt.

Kabli cienkich – 26 szt.

Kabli grubych np. przedłużacze – 9 szt.

Pilotów np. do tv – 4 szt.

Słuchawek – 46 szt.

Odtwarzaczy np. mp3, discman, walkman – 9 szt.

Układy scalone (płytki komputerowe) – 8 szt.

Razem uzyskaliśmy wg Slam Poland - 10 172 pkt., co nam daje 7 miejsce w województwie wielkopolskim.

Na koniec roku przewidziana jest nagroda od Rady Rodziców w postaci jednodniowej wycieczki  dla klasy, która uzyska najwięcej punktów w przeliczeniu na jednego ucznia klasy.

Ranking klas: stan na koniec I semestru

 

Miejsce

w szkole

 

                                   Klasa

Ilość zdobytych punktów

Ilość pkt. w przeliczeniu na jednego ucznia

1.

2d-          (liczba uczniów w klasie 25)

1876 pkt

75,04

2.

1a-          (liczba uczniów w klasie 22)

1166  pkt

53

3.

1d-          (liczba uczniów w klasie 27)

1293 pkt.

47,89

4.

1b-          (liczba uczniów w klasie 22)

915 pkt.

41,59

5.

2a-          (liczba uczniów w klasie 20)

755 pkt.

37,75

6.

2e-          (liczba uczniów w klasie 21)

748 pkt.

35.62

7.

3e-          (liczba uczniów w klasie 25)

767 pkt.

30,68

8.

1c-         (liczba uczniów w klasie 27)

753 pkt.

27,89

9.

3a-         (liczba uczniów w klasie 24)

665 pkt.

27,29

10.

2c-         (liczba uczniów w klasie 21)

492 pkt.

23,43

11.

2b-        (liczba uczniów w klasie 17)

254 pkt.

14,94

12.

3c-         (liczba uczniów w klasie 24)

227 pkt.

9,49

13.

3d-         (liczba uczniów w klasie 26)

118 pkt.

4,54

14.

3b-         (liczba uczniów w klasie 23)

23 pkt

1

 

Opiekun akcji – J. Wagner