JASEŁKA 2014 w Gimnazjum w Kórniku

19 grudnia 2014 roku w ostatni piątek przed przerwą świąteczną odbyły się w naszej szkole klasowe Wigilie i o 10.00 przedstawienie jasełkowe przygotowane przez międzyklasowy zespół aktorów. Prace nad przedstawieniem rozpoczęliśmy już na początku grudnia, uczniowie chętnie się zaangażowali w tworzenie świątecznego prezentu dla nauczycieli i społeczności uczniowskiej. Oprócz młodzieży wielu nauczycieli oferowało swoją skuteczną pomoc w tworzeniu tego dzieła. Z podziękowaniem zwracam się w tym miejscu do: pani Aleksandry Młynarz za pomoc w wyborze scenariusza, próby aktorskie z drugoklasistami, stroje królów i obecność, pani Hanny Borsut za współtworzenie scenariusza, za część nazwaną „Pokłonem Świętych Polskich” i ich realizację sceniczną, pani Aleksandry Szymkowiak za aktywizowanie Chóru Aniołów i pomoc w realizacji oprawy muzycznej. Kolejne podziękowania kieruję do pani Anny Juszczak za koordynowanie prac uczniów nad przepięknymi portretami polskich świętych wykonanymi metodą witrażową, do pani Barbary Śmiechowskiej za pomoc w układaniu tekstów modlitw, które Polscy Święci ofiarowali Dziecinie oraz za wystąpienie podczas Jasełek, dziękuję również panu Łukaszowi Killowi za odczytanie modlitw Świętych oraz pani Małgorzacie Niemier za wypożyczenie strojów. Scenografię współtworzyli: uczniowie pani Katarzyny Świerczyńskiej z Sandrą na czele, Krystian, Marta i Bogusia z IIc, a pomagali w jej ustawieniu Filip i Martyna z Id. Dziękujemy również panom woźnym: panu Markowi i panu Rafałowi za zorganizowanie przestrzeni scenicznej i życzliwość.

Nie byłoby jednak tego przedstawienia bez aktorów i obsługi technicznej, pozwolę sobie wymienić tu: Dominika – operatora sprzętu i Jakuba, Melanię – obsługującą komputer, Klarę – która czuwała nad kamerą, Zuzię – autorkę zdjęć. Do budowania atmosfery na scenie i podczas prób przyczyniła się Agnieszka, która dla nas grała kolędy oraz Kasia. Śpiewem pięknie otwarła nasze Jasełka Marysia, do Chóru Aniołów należały: Kasia, Karolina, Dagmara, Jadzia, Dagmara, Patrycja, Daria, a całość zakończyła Patrycja. Narratorem całości była Danusia. Najbliżej narodzin Dzieciątka byli: Bogusia jako Maryja oraz Krzysiu jako Święty Józef, pierwszy zaś pokłon oddali Jezusowi pasterze: Mateusz, Michał, Robert i Mateusz, którzy trwali na kolanach z godnością bardzo długo, Natalia świetnie odegrała Anioła, który powiadomił pasterzy o narodzinach Boga. Królowie prezentowali się naprawdę pięknie, a w te role wcieliły się: Ola, Asia i Marysia. Grozą powiało, gdy Herod – Krystian postanowił wprowadzić w życie iście szatański plan (podpowiedziany przez bardzo sugestywnie grającego Diabła, czyli Martę) i zgładzić Nowego Króla. Nie pomogły błagania i apele anielskie – w tej roli wystąpiła Milena. Na szczęście życie nikczemnego króla spektakularnie zakończyła Śmierć – Patrycja. Osłodą dla Jezusa mogli być Powstańcy Wielkopolscy, którzy również zjawili się w naszej stajence, a których pokłon wpisuje się tym samym w obchody 96 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gimnazjum w Kórniku. W role powstańców wcielili się Jakub, Jan, Maurycy oraz Rafał, którzy przygotowali również stroje z epoki. Na finał pojawił się jeszcze Orszak Polskich Świętych, którzy Bożej Dziecinie zawierzyli wszystkie nasze troski i wszystkich ludzi w słowach pięknych modlitewnych wezwań.

Kolędowanie w takim gronie wraz z Dyrekcją, nauczycielami i obsługą naszej szkoły było prawdziwą przyjemnością.

Katarzyna Sibilska

POCZET ŚWIĘTYCH DO ŻŁÓBKA

Jan Paweł II

– Dobry Jezu, powierzam Tobie wszystkie rodziny. Otocz je swoją opieką, by panowała w nich miłość, jedność i pokój. Prowadź przez życie młodzież, aby nie ulegała pokusom świata, a umiała kochać,  szanować i być dla drugich.

 

s. Faustyna Kowalska

– Miłosierny Jezu w stajni narodzony, Tobie oddaję trudy i problemy młodych ludzi. Odmień serca zbuntowanych, niedowiarków, poranionych; bądź miłosierny dla nich i wypełnij Swoją miłością i pokojem.

 

Maksymilian Maria Kolbe

– Panie Boże, Twej opiece oddaję ludzi wystawianych na próbę, spraw, by doceniali dar życia i potrafili właściwie nim pokierować; by uwolnili się od nałogów, które zniewalają; by w Tobie znaleźli siłę i nadzieję.

 

Królowa Jadwiga

–  Panie Jezu, powierzam Twej opiece wszystkich uczących się młodych ludzi, by dostrzegali i rozwijali swoje talenty oraz  potrafili odnaleźć bogactwo w rzeczach duchowych nie materialnych.

 

Stanisław Kostka

– Dobry Boże, powierzam Twej opiece polską młodzież. Strzeż ją i prowadź drogą prawdy, by nie wstydziła się  Ciebie i zaufała Twej wiecznej przyjaźni; by z Tobą podejmowała decyzje wyboru drogi życiowej.

 

br. Albert Chmielowski

– Dobry Boże, powierzam Tobie ludzi odepchniętych, bezdomnych, bezrobotnych, pozbawionych nadziei
i perspektyw. Pomóż im odnaleźć sens życia i poczucie godności.

 

s. Urszula Ledóchowska

–  Boże Dziecię, miej w swej opiece dzieci i młodzież wychowującą się bez rodziców, eurosieroty; niech doświadczają Twej  opieki i miłości. Spraw, proszę, żeby Europa i Polska była dla wszystkich spokojnym, bezpiecznym domem; a światło pokoju bijące z betlejemskiej stajenki oświeciło ludzkie serca i umysły i wygasły wszelkie konflikty.