Poświęcenie obelisku

26 września 2014 roku w lasach gądeckich przy drodze między Borówcem a Dziećmierowem został odsłonięty i poświęcony obelisk upamiętniający ofiary terroru stalinowskiego.

Dzięki relacji byłego kapelana więziennego, nieżyjącego już ks. Hieronima Lewandowskiego wiadomo, że w latach 1945-1952 do lasów między Gądkami a Kórnikiem wywożono skazanych na śmierć więźniów politycznych. Byli zabijani metodą katyńską (strzałem w tył głowy) i na miejscu zakopywano ich zwłoki (www.gloswielkopolski.pl). Instytut Pamięci Narodowej próbował w oparciu o zapiski kapłana odszukać miejsca pochówku, ale teren jest zbyt rozległy, a las przez kilkadziesiąt lat uległ zmianie.  Zamordowanych pośmiertnie zrehabilitowano, ale nie  mają swoich grobów. Dlatego symbolicznym miejscem pamięci będzie ów obelisk w lasach gądeckich.

W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział m.in. przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, IPN oraz Adam Smorawiński, który podjął się sfinansowania pomnika, burmistrz Kórnika, Jerzy Lechnerowski oraz proboszcz z Robakowa, ks. kanonik Piotr Piec, który dokonał poświęcenia obelisku, bliscy ofiar zbrodni sądowych, harcerze i żołnierze, reprezentacje stowarzyszeń oraz przedstawiciele szkół gminy Kórnik, w tym nasza delegacja na czele z panią dyrektor Marzeną Dominiak. Uczciliśmy ofiary z okresu stalinowskiego uczestnicząc w tej uroczystości odsłonięcia obelisku.

M.W.