„Od sejmiku

 

 średzkiego

 

do parlamentu

 

wolnej Polski”

 

Stowarzyszenie Warto oraz Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie zorganizowali projekt zatytułowany „Od sejmiku średzkiego do parlamentu wolnej Polski” i zaprosił uczniów naszego Gimnazjum do udziału w nim. Projekt współfinansowany był przez samorząd Woj. Wielkopolskiego. Dwudziestoosobowa grupa pod opieką p.M.Wytrzyszczak podjęła się tego zadania.

Nasz wyjazd poprzedzony był kilkoma spotkaniami przygotowującymi do konkursu. 3 czerwca 2015 roku udaliśmy się do Śremu. Wiedzieliśmy, że naszymi konkurentami będą, oprócz uczniów z ZSP ze Śremu, także uczniowie Gimnazjum z Zaniemyśla.

Konkurs składał się z dwóch części: na początek musieliśmy rozwiązać test konkursowy dotyczący dziejów polskiego parlamentaryzmu, następnie wzięliśmy udział w grze historycznej, złożonej z 6 zadań, które polegały m.in. na rozpoznaniu ze zdjęć przedstawicieli współczesnych polityków, ułożeniu wydarzeń od najstarszego do najmłodszego na podstawie obrazów.

Po przerwie w czasie której mogliśmy się posilić, obejrzeliśmy inscenizacje obrad sejmu, po których zostały nam przedstawione wyniki. Dziesięcioro uczniów z naszego Gimnazjum w ramach nagrody uda się 15 czerwca na wycieczkę do Warszawy zwiedzać parlament.

M.W.