Uroczyste rozpoczęciee

roku szkolnego 2014/2015

 

 

klasa IIIA klasa IIIB klasa IIIC klasa IIID
klasa IIIE Grono Pedagogiczne Grono Pedagogiczne  
Przemawia p. dyrektor Marzena Dominiak klasa IIA klasa IIB klasa IIC
klasa IID klasaIIE klasa IA klasa IB
klasa IC klasa ID Grono Pedagogiczne
wraz z burmistrzem
Jerzym Lechnerowskim
Burmistrz Jerzy Lechnerowski wręcza p. Marzenie Dominiak nominację na dyrektora szkoły