Ach ta Dzisiejsza Młodzież ;)

                Ile razy słyszeliśmy już to zdanie, aż trudno policzyć. Ile razy słyszeliśmy je w negatywnym znaczeniu…. aż trudno policzyć, ale jaka jest rzeczywistość?

W Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego od kilku już lat odbywa się „Akcja Świąteczna Paczka”. Uczniowie naszej szkoły zbierają, przy współpracy i dzięki uprzejmości Intermarche, żywność dla najbardziej potrzebujących w naszej gminie.

I jaka jest ta dzisiejsza młodzież?? Lista chętnych do akcji została skompletowana już w dwie godziny po ogłoszeniu terminu zbiórki. A chętnych do pracy było jeszcze więcej. Akcja świąteczna paczka trwała od 8.12.2014 do 12.12.2014r. i jak zwykle uczniowie okazali się odpowiedzialni, zaangażowani w akcje i bardzo pomocni. Sercem okazała się również cała społeczność kórnicka, która po raz kolejny mile zaskoczyła nas swoją hojnością i życzliwością. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, czyli z inicjatywy Tej Dzisiejszej Młodzieży, zebrano również produkty w każdej klasie. 

                W trakcie akcji udało się zebrać artykuły spożywcze i chemiczne, i przygotować rekordową liczbę dużych i bogatych, w różnego rodzaju produkty, paczek – 50.

Dostarczając paczki do najbardziej potrzebujących, spotykałyśmy się z zaskoczeniem, ogromną życzliwością i wdzięcznością, że pamiętamy. Przekazujemy serdeczne życzenia i podziękowania całej społeczności szkolnej i kórnickiej, od obdarowanych rodzin.

Dziękujemy pracownikom Intermarche za pomoc i wsparcie, rodzicom i uczniom naszej szkoły za zaangażowanie, a mieszkańcom Kórnika za ich wrażliwość społeczną i bezinteresowną pomoc.

I jaka jest ta dzisiejsza młodzież?