HOLENDERSKI LIST

Sensacyjne odkrycie archeologiczne w Gimnazjum

im. Władysława hrabiego Zamoyskiego w Kórniku

Dnia 8 czerwca 2016 r. w kórnickim gimnazjum dopuszczono się wykroczenia. Podejrzany Roman K. wraz ze swoim wspólnikiem Kacprem F. zdewastowali sprzęt szkolny. Zostali oni oskarżeni na podstawie art. 288 § 1 kodeksu karnego. Wyżej wymienieni uczniowie zostali przesłuchani, wszczęto postępowanie wyjaśniające. Jak się okazało po rozmontowaniu stołu, w jego nodze znaleziono szkolny sprawdzian po holendersku, jego zawartość jest ściśle tajna. Podejrzani przyznali się do popełnionego czynu, jednak wobec znikomej szkodliwości występku śledztwo umorzono.

A tak na serio, to mamy w naszym gimnazjum odkrycie archeologiczne. W środę 8 czerwca 2016, w Sali nr 15 na lekcji polskiego (wyżej wymienieni uczniowie) rozkręcili szkolny stolik, odrywając od niego blat. W nodze znaleziono poskładany sprawdzian po holendersku. (skan poniżej).

Fakty, które udało się nam ustalić na podstawie znaleziska:

Skąd w ławce kórnickiego gimnazjum wziął się holenderski sprawdzian?

Jak się dowiedzieliśmy od pana Woźnego, ławki te sprowadzono do nas z Holandii, kiedy organizowano gimnazjum, a szukając więcej informacji na stronie internetowej gminy Kórnik znaleźliśmy opis współpracy gminy Kórnik i holenderskiej gminy Wymbritseradiel. (lektura dla zainteresowanych)

http://kornik.pl/miasto/Zagraniczne_gminy_partnerskie_/ (poniżej obraz z wycinkiem tekstu z tejże strony)

Jak stary jest holenderski sprawdzian?

Sprawdzian musi pochodzić sprzed roku 1985 (ma minimum 31 lat), ponieważ w 1985 r. wycofano z holenderskiego systemu szkolnego kartkówki i sprawdziany, na rzecz co trzymiesięcznych egzaminów, które decydują o „zdaniu” do następnej klasy.

Czy ocena 5, to ocena bardzo dobra, tak jak w naszym systemie szkolnym?

Ocena (5), którą otrzymał za sprawdzian uczeń, to ocena słownie: wątpliwie lub inaczej słabo, ponieważ wtedy w Holandii obowiązywał system ocen w skali od 1 do 10.

Czego dotyczy sprawdzian, jakiego przedmiotu?

Nie wszystkie zadania udało się tłumaczowi policyjnemu przetłumaczyć, ze względu na specjalistyczne słownictwo z zakresu fizyki i chemii, ale poniżej zamieszczamy treść przetłumaczonych na język polski zadań.

 

2a. 1. wietrzenie chemiczne 2. wietrzenie termiczne 3. składowiska 4. kompostowanie

1. Z raportu wynika że srebro i inne szkodliwe substancje mogą obecnie reagować z resztą kwasów. Wynik: opady mogą również szkodzić światu złożonemu (?)

2. Spalanie, zanieczyszczenie

3. Składowiska na pokrywie glebowej nad wodami podziemnymi ( na podstawie badania geodezyjnego)

4. Kompost nie jest problemem. Jest tylko zmniejszona ilość.

3. 1) Nie są wymagane określone substancje.

2) Neutralizują substancję, przekształcając ją na ciecz

3) wspólny proces doprowadzi do wrzenia.

 

4 zadanie to opis jakiegoś chemicznego doświadczenia z metalami ciężkimi na przykładzie opiłków srebra. Niestety w tym zadaniu jest mnóstwo naukowych słówek.

5a. temperatura zapłonu substancji być pod ciśnieniem 101,33 k Pa, musi być wyważona w taki sposób się zmienia, aby dana substancja nie wyparowała, ani nie zmieniła się w ciało stałe w postaci kulek.

6a. Substancje muszą być przetrzymywane w odpowiedniej temperaturze. Otwierać na bardzo krótki czas, ponieważ w zetknięciu z tlenem powstają szkodliwe związki.

 

Holenderska skala ocen:

10 - uitstekend - doskonale 9 - zeer goed - bardzo dobrze 8 - goed - dobrze 7 - ruim voldoende - bardzo zadowalająco / wystarczająco 6 - voldoende - zadowalająco / wystarczająco 5 - twijfelachtig / zwak - wątpliwie / słabo 4 - onvoldoende - niewystarczająco 3 - ruim onvoldoende - bardzo niewystarczająco 2 - slecht - źle 1 - zeer slecht - bardzo źle

Na zakończenie

Ludzie ciekawi świata nigdy się nie nudzą, nawet na lekcji języka polskiego w sali nr 15, nie ruszając się z miejsca, odkrywają, eksplorują, rozkręcają… Istnieje niestety niebezpieczeństwo, że akty wandalizmu się nasilą, odkrywcom marzy się przecież odnalezienie Bursztynowej Komnaty czy Złotego Pociągu z Wałbrzycha. Mam jednak nadzieję, że swoje pasje realizować będą już na wakacjach i sprzęt szkolny dotrwa do następnego roku szkolnego.

 

Materiał zebrała i opracowała: Bogumiła Sibilska z III C

Poniżej - skany sprawdzianu