Sprawozdanie  z akcji ekologicznej

pt. „ Stań Po Zielonej Stronie Mocy”

za I semestr roku szkolnym 2015/2016

Nasze gimnazjum uczestniczy w kolejnej już IV edycji akcji  ekologiczno – edukacyjnej firmy SLAM POLAND

Założenia akcji: - prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu, poprawa świadomości ekologicznej.

Cele akcji: - zbiórka płyt CD/DVD, zużytych telefonów komórkowych, opakowań po płytach, baterii, ładowarek, kabli przynajmniej z jedną wtyczką, pilotów do urządzeń np. telewizorów, dekoderów itp., słuchawek, urządzeń typu MP3, discmany, walkmany itd.

- dawanie dobrego przykładu poprzez propagowanie właściwych zachowań w gospodarce odpadami,

- wprowadzenie zdrowej rywalizacji opartej na zabawie.

W I semestrze zebraliśmy:

Baterii – 10 360 szt.                                 

Płyt CD – 1522 szt.

Telefonów komórkowych – 89 szt.

Ładowarek – 67 szt.

Pudełek po kasetach, płytach – 210 szt.

Kabli cienkich – 18 szt.

Kabli grubych np. przedłużacze – 41 szt.

Pilotów np. do tv – 20 szt.

Słuchawek – 65 szt.

Odtwarzaczy np. mp3, discman, walkman – 16szt.

Układy scalone (płytki komputerowe) – 24 szt.

Akcja trwa do końca maja 2016 roku – przynoś odpady i zamieniaj  na plusowe punkty  z zachowania                                              

 opiekun akcji – J. Wagner