Wręczenie nagród laureatom konkursu
"Refleksyjny uczestnik ruchu drogowego"

W Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Refleksyjny uczestnik ruchu drogowego”. Zadaniem konkursu było wzbudzenie u gimnazjalistów refleksji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwrócenie uwagi na znaczenie stosowania elementów odblaskowych.

 

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Refleksyjny uczestnik ruchu drogowego”, odbyła się 14 stycznia br. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Nagrody uczniom wręczał Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster oraz Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński.

W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Paweł Kurosz, Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Wiesław Nowak, Dariusz Fleischer ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz opiekunowie uczniów i policjanci.
 

Konkurs zaadresowany był do uczniów klas gimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego i miał na celu wzbudzenie u młodzieży refleksji na temat bezpieczeństwa. Filmy konkursowe ukazywały różnice między dostrzeganiem na drodze osób stosujących elementy odblaskowe, a tymi którzy ich nie stosują.

Laureatów konkursu „Refleksyjny uczestnik ruchu drogowego” wyłonili policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego.

Oto laureaci konkursu:

I miejsce - Eryk Sobczyński z Gimnazjum w Kostrzynie

II miejsce - 
Ewelina Toboła, Martyna Pabisiak, Kinga Michałowska, Dominik Niemier z Gimnazjum w Kórniku

III miejsce - Zuzanna Głowacka, Anna Marcinkowska z Gimnazjum ze Stęszewa

Laureaci konkursu oraz uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy!