Wycieczka do Parku Narodowego

Ujście Warty i stolicy Niemiec Berlina

W dniach 14 – 15 października 2015r. w ramach edukacji przyrodniczo- ekologicznej oraz cyklu „Poznajemy parki narodowe Polski” odbyła się wycieczka  zorganizowana  dla uczniów  interesujących się przyrodą i ochroną środowiska.

15 X 2015r. o godz. 7.00 rano wyruszyliśmy do Parku Narodowego Ujście Warty - najmłodszego z 23 parków narodowych (od 2001 r.) Park został założony dla ochrony unikatowych terenów podmokłych, rozległych łąk i pastwisk, które są jedną z najważniejszych w Polsce ostoją ptaków wodnych i błotnych. Na terenie Parku stwierdzono obecność 245 gatunków ptaków, w tym 174 lęgowych. Aż 26 z nich należy do gatunków ginących w skali światowej. Są to m.in. wodniczka, derkacz, rycyk, żuraw, bąk, bączek, rybitwa czarna. Tutaj znajduje się największe w Polsce zimowisko arktycznego gatunku łabędzia krzykliwego, a także około 50 bielików, które przyciąga obfitość zimujących kaczek, stanowiących ich pokarm.

Uczniowie uczestniczyli w prelekcji i zajęciach edukacyjnych w ośrodku dydaktycznym PN Ujście Warty oraz zajęciach terenowych połączonych z obserwacją ptaków. Oprócz uczniów z gimnazjum w wycieczce uczestniczyli również uczniowie ze szkół podstawowych w Kórniku i Radzewie.

   

Następnie pojechaliśmy do Słubic, gdzie zostaliśmy zakwaterowani na nocleg w hotelu „Relax”

Po kolacji wybraliśmy się na spacer i pieszo pokonaliśmy granicę polsko-niemiecką (Słubice- Franfurkt).

   

Drugiego dnia pojechaliśmy do Berlina

- Zwiedzaliśmy  Muzeum Historii Naturalnej, które jest  jednym z największych tego typu muzeów na świecie – w jego zbiorach znajduje się ponad 30 milionów eksponatów zoologicznych, botanicznych, paleontologicznych oraz z dziedzin pokrewnych. Główną atrakcją muzeum jest największy na świecie zrekonstruowany szkielet branchiozaura. Okaz ma ponad 11 metrów wysokości i 22 metry długości i robi olbrzymie wrażenie. Obok branchiozaura stoją zrekonstruowane szkielety innych mniejszych dinozaurów.

   

 Byliśmy również z wizytą w słynnym berlińskim ogrodzie zoologicznym, jednym z największych ogrodów zoologicznych w Niemczech oraz jednym z największą liczbą gatunków zwierząt na świecie

Obecnie w pomieszczeniach zoo znajduje się blisko 14.000 zwierząt z 1.500 różnych gatunków. Wszystko znajduje się na 35 hektarach w historycznych klatkach. Wszystkie zwierzęta są ulokowane w zagrodach, w których stworzono im warunki odpowiadające naturalnym.

- Podziwialiśmy Akwarium mieszczące się na terenie zoo. Jest to fantastyczne miejsce pokazujące  wspaniały podwodny świat flory i fauny. Przepiękne kolorowe gatunki ryb, oglądane przez duże szyby, robią ogromne wrażenie.

   
Przejazd ulicami miasta połączony był ze zwiedzaniem najważniejszych atrakcji stolicy Niemiec, np. Brama Brandenburska.

 

W drodze powrotnej, tak jak i podczas całej wycieczki , dopisywał nam wspaniały humor .

Dziękuję wszystkim uczestnikom wycieczki za super atmosferę.

J.Wagner