ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Obowiązuje od dnia 15.10.2008r.

 

W związku ze zniesieniem obowiązku noszenia mundurka szkolnego,

po uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustala się następujące zasady ubierania się na terenie Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku:

 

1)  strój codzienny:

  1. strój powinien być schludny, skromny  i estetyczny,

  2. ubrania nie mogą odsłaniać brzucha, eksponować bielizny osobistej itp.

  3. zakazuje się noszenia na terenie budynku szkolnego nakryć głowy (czapek, kapturów),

  4. zakazuje się noszenia obuwia na wysokim obcasie,

  5. zakazuje się stosowania ostrego makijażu.

2) strój  galowy

  1. uczennicy: biała bluzka, czarna lub granatowa spódniczka,

  2. ucznia: biała bluzka, czarne lub granatowe spodnie

 

3) strój na zajęcia sportowe: określony zostaje na początku roku szkolnego przez nauczycieli uczących wychowania fizycznego.

 

Niestosowanie się do powyższych zasad karane będzie zgodnie ze Statutem Szkoły:

„Za niewykonanie polecenia dyrektora” uczeń otrzyma minus 100 pkt.