Aneks nr 5 z dnia 24.11.2010r.

do Statutu Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku

 

§ 1.

3.      Zmieniono na: Zajęcia dydaktyczne odbywają się jednozmianowo,

Dodano:

7.      Szkoła posiada Centrum Multimedialne, sale komputerowe oraz dysponuje salą sportową.

§ 4

1.      Dodano: a także dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

§ 7.

2.        Wykreślono: techniki dodano: wychowania do życia w rodzinie.

5. Dodano: Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 

§ 18.

7.      Dodano: Dyrektor na podstawie opinii psychologiczno – pedagogicznej zezwala na pozaszkolną realizację obowiązku szkolnego.

 

§ 21.

 

Zmiany wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu prowadzenia przez szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 24 sierpnia 2010 r., z dnia 16 lipca 2009 r., z dnia 29 maja 2003 r.