Załącznik nr 11 - do Statutu Szkoły § 16, pkt 5

 

Zespoły istniejące w gimnazjum w Kórniku

 

1.         Zespół wychowawców,

2.         Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

3.         Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,

4.         Zespół wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

5.         Zespół nauczycieli języków obcych,

6.         Zespół pomocy uczniom,

7.         Zespół socjalny,

8.         Zespół bezpieczeństwa i higieny pracy,

9.         Zespół redakcyjny,

10.      Zespół inwentaryzacyjny,

11.    Zespół nauczania specjalnego.