Załącznik nr 15 - do Statutu Szkoły § 18, pkt 3

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM W KÓRNIKU

Uprzejmie informuję, że:

uchwałą nr VII/68/99 Rady Miejskiej z dnia 10.03.1999 r. do Gimnazjum w Kórniku przyjmowani są absolwenci klas VI szkoły podstawowej:

1.      zamieszkujący na terenie obwodu szkoły:

§       miasta: Kórnik, Kórnik-Bnin

§       wsi: Błażejewko, Blażejewo, Biernatki, Prusinowo, Czołowo, Czmoń, Czmoniec, Konarskie, Dworzyska, Radzewo, Trzykolne Młyny, Dębiec, Dziećmierowo, Celestynowo, Skrzynki.

2.      zamieszkujący poza obwodem szkoły wykazujący się:

§       zachowaniem minimum dobrym,

§       średnią ocen > 4,00,

§       znajomością języka niemieckiego lub angielskiego,

§       liczbą punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu w klasie VI – minimum 25 (dla kandydatów na ucznia pierwszej klasy).

§       Obowiązuje kolejność kryteriów.

§       Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są niezależnie od kryteriów.

 

Wymagane dokumenty:

§       Podanie o przyjęcie do szkoły,

§       Jedno zdjęcie podpisane,

§       Kopia świadectwa ukończenia klasy V potwierdzona na podstawie oryginału w Gimnazjum w Kórniku,

§       Kopia świadectwa ukończenia klasy VI wraz z kopią wyników sprawdzianu (potwierdzone na podstawie oryginału w Gimnazjum w Kórniku) dostarczone do 28 czerwca do godz. 15:00,

§       Kopia druku potwierdzającego zgłoszenie dziecka do gimnazjum obwodowego,

§       Zaświadczenie stwierdzające, że kandydat jest laureatem ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych.