Załącznik nr 5 - do Statutu Szkoły § 10, pkt 3

zadania bibliotekarza

·         opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

·         prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

·         określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasad dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,

·         organizowanie konkursów czytelniczych,

·         przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

·         współpraca z nauczycielami gimnazjum,

·        prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

·        zakup i oprawa książek.