Załącznik nr 6 - do Statutu Szkoły § 11, pkt 1

 

2009/2010 - Ramowy plan nauczania dla gimnazjum

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Razem na 3 lata

Ilość godzin w klasie I

2009/2010

Ilość godzin w klasie II

2009/2010

Ilość godzin w klasie III 2009/2010

Język polski

14

5

4

5

Historia

6

2

2

2

Wiedza o społeczeństwie

3

-

1

1

J. angielski lub niemiecki

9

3

3

3

Drugi język obcy nowożytny

5

2

 

 

Matematyka

12

4

4

4

Fizyka i astronomia

4

1

2

1

Chemia

4

2

1

1

Biologia

4

2

1

1

Geografia

4

1

2

1

Plastyka

2

w klasie I 1h

0,5

-

1

Muzyka

1

 

1

-

Technika

2

 

-

-

Informatyka

2

1

1

1d

Wychowanie fizyczne

12

4

4

4

Godziny z wychowawcą

3

1

1

1

Religia/Etyka

6

2

2

2

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

tylko dla klas I

-

-

-

Zajęcia artystyczne

2

tylko dla klas I

0,5

-

-

Zajęcia techniczne

2

tylko dla klas I

1

-

-

Wych. do życia w rodzinie

1,5

0,5

W ramach przedmiotu WoS

W ramach przedmiotu WoS