Załącznik nr 8 - do Statutu Szkoły § 12, pkt 4

 

Wykaz pomieszczeń gimnazjum

 

1)       11 sal dydaktycznych dużych i 3 sale małe w tym jedna wyposażona w centrum multimedialne,

2)       dwie sale komputerowe (po 10 stanowisk uczniowskich),

3)       dwa zaplecza sal lekcyjnych,

4)       sekretariat,

5)       gabinet dyrektora,

6)       pokój nauczycielski,

7)       pokój psychologa,

8)       szatnia,

9)       2 szatnie (przebieralnie) do zajęć wychowania fizycznego,

10)    biblioteka (łącznie z SP 1),

11)    gabinet higienistki (łącznie z SP 1),

12)    archiwum,

13)    księgowość,

14)    obserwatorium,

15)    boisko sportowe,

16)    sala gimnastyczna namiotowa,

17)    2 kotłownie,

18)    świetlica.