Projekty unijne dla szkół

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2005 nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w Sektorowym Programie Operacyjnym - Rozwój Zasobów Ludzkich Działania 2.1 i 2.2., wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w sprzęt informatyczny, finansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymaliśmy pracownię komputerową (10 komputerów, serwer, drukarka laserowa, skaner, rzutnik multimedialny i laptop, z pełnym oprogramowaniem systemowym, oraz edukacyjnym.
Pracownia zainstalowana została w sali nr 12.

 

W roku 2005 a następnie w 2007 placówka otrzymała w ramach projektu EFS Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM),(dwa razy po cztery komputery plus urządzenie wielofunkcyjne), sprzęt ten zainstalowano w bibliotece szkolnej.

 

W roku 2008 szkoła nasza została wyposażona w oprogramowanie umożliwiające naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

 

 

Projekty unijne w Gimnazjum
im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku

Przez wiele lat próbowaliśmy uzyskać dofinansowanie z programów unijnych na prowadzenie dodatkowych zajęć na terenie szkoły. Zazwyczaj udawało nam się uzyskać pomoc w formie sprzętu: pracownia komputerowa z roku 2005, dwa centra multimedialne z 2005 i 2007, pracownia komputerowa i motorower firmy Yamaha z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego.

Nikt z nas nie spodziewał się, że Wojewódzki Urząd Pracy zaakceptuje jednocześnie udział szkoły aż w trzech projektach dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Nazwa i numer poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie jakości usług edukacyjnych.

Tak się właśnie stało, że na terenie Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku od września 2012 roku do czerwca 2014 roku realizowane są trzy projekty dofinansowywane ze środków unijnych.

 

 

 

 

 

Pierwszy projekt „Akademia młodego naukowca” w którym szkoła jest partnerem zainicjowała firma Fenix Group Polska Sp. z o o. Projekt zakłada zajęcia dla uczniów z zakresu:

- „Młodego Naukowca” – warsztaty fizyczno – astronomiczno – przyrodnicze – 2 grupy po 56h

- warsztaty informatyczne 2 grupy po 40h,

- warsztaty matematyczno – przyrodnicze 2 grupy po 40h,

- warsztaty biologiczno – chemiczne 2 grupy po 40h,

- warsztaty artystyczno – malarskie oraz decoupage 2 grupy po 40h,

- warsztaty językowe – 10 grup po 66h,

- warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów – 10 grup po 12h, oraz 270h doradztwa indywidualnego,

- warsztaty przedsiębiorczości – 10 grup po 12h,

- zajęcia psychoterapeutyczne – 8 grup po 24h, oraz 120h zajęć indywidualnych,

- utworzenie i funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery.

Cały projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 680 000zł, z czego na zakupy wyposażenia dla szkoły w ramach organizowanych warsztatów przeznaczono 147 650zł. W projekcie weźmie udział przez dwa lata około 150 uczniów.

 

 

 

 

 

Drugi z projektów to „Uczymy wielkich jutra”. Projektem zarządza firma DGA Spółka Akcyjna. W projekcje tym szkoła jest beneficjentem. Nastawiony jest on głównie na kształcenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego i niemieckiego. Finansuje również działanie warsztatów artystycznych na terenie szkoły. Projekt zakłada funkcjonowanie 20 grup językowych oraz 4 grup artystycznych w okresie 2 lat. Każda z grup ma mieć 60h zajęć. W projekcie biorą udział prócz nas jeszcze dwie podpoznańskie szkoły, Gimnazjum nr 2 w Mosinie oraz Gimnazjum w Skórzewie. Wartość całego projektu wynosi 1 426 850,00zł.

W zakresie tego projektu w roku szkolnym 2012/2013 odbywały się zajęcia dla siedmiu grup językowych oraz Koło teatralne i Warsztaty słowa i dźwięku. Na zajęcia uczęszczało 102 uczniów. Dla każdej z grup zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 1000zł, z czego uczniowie otrzymali m. in. podręczniki do nauki języków. Inną formą zachęty są materiały promocyjne dla każdego uczestnika warsztatów, segregatory, długopisy, pen drive’y. W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonuje 16 grup. Każda z grup realizuje 30 godzin języka obcego + 30 godzin matematyki lub języka polskiego. Szkoła w ramach tego projektu otrzymała laptop wraz z oprogramowaniem, projektor, licencję dot. przeprowadzania testów kompetencyjno-osobowościowych, poza tym materiały dla Szkolnego Ośrodka Kariery, materiały do doradztwa zawodowego w formie testów.

 

 

Trzeci Projekt „Robo-informatyka w Gimnazjum w Kórniku”. W ramach tego projektu prowadzone są zajęcia z robotyki oraz informatyki dla uczniów gimnazjum. Na zakup sprzętu (m. in. 12 laptopów i 24 aparatów fotograficznych) oraz oprogramowania do prowadzonych zajęć przeznaczono kwotę 82000zł. Zajęcia z robotyki to warsztaty z budowy i programowania robotów. Na nich uczniowie krok po kroku nauczą się budować prawdziwe roboty doskonale się przy tym bawiąc. Każde zajęcia to zdobywanie praktycznej wiedzy z zakresu programowania, działania układów elektronicznych a także matematyki i fizyki. Na zajęciach wykorzystywane są najnowsze zestawy do robotyki posiadające mini-komputer, silniki, sensory i elementy konstrukcyjne umożliwiające budowę ponad 50 różnych robotów. Specjalne oprogramowanie umożliwia naukę od zupełnych podstaw (język obrazkowy) aż do w pełni profesjonalnych aplikacji (język C++).

Na zajęciach z informatyki uczniowie będę mieli okazje poznać pracę programu Photoshop, zająć się, z jego wykorzystaniem, obróbką zdjęć. Będą mieli także możliwość wcielenia się w rolę reżysera i twórcy własnego filmu zrealizowanego metodą stop-motion oraz własnej gry komputerowej.