Szkolny kodeks TIK

  1. Uczniowie i nauczyciele zawsze dokładnie podają źródło pochodzenia materiałów, które pobrali z Internetu oraz ich autora.

  2. Telefony komórkowe uczniów są podczas lekcji wyłączone i znajdują się w plecakach. Uczeń może wykorzystać telefon komórkowy (np. jako kalkulator) tylko za zgodą nauczyciela.

  3. Nauczyciele w naszej szkole proponują uczniom korzystanie z internetowych zasobów ułatwiających uczenie się.  Mogą przygotowywać dla nich materiały na platformie edukacyjnej.

  4. Uczniowie korzystają ze szkolnych komputerów po lekcjach, w wyznaczonych terminach, pod opieką nauczyciela informatyki.

  5. Podczas korzystania z zasobów Internetu postępujemy w taki sposób, aby chronić siebie i swoje dane.

  6. Nauczyciele w naszej szkole umożliwiają uczniom oddawanie prac domowych w formie elektronicznej poprzez platformę edukacyjną, maila lub na pendrive'ie.

  7. Nauczyciele chętnie korzystają z pomysłów uczniów jak na lekcji wykorzystać TIK.

Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.

grafika: http:/www.sxc.hu/photo/1438726