Klasa 1

Klasa2

Klasa3

Liczby rzeczywiste (11:04)

 Potęga o wykładniku naturalnym(7:03)

Bryły obrotowe (7:11)

Ułamki zwykłe (9:46)

Potęga o wykładniku całkowitym (6:09)

 Stożek (6:18)

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach (4:06)

Działania na potęgach (9:08)

Kula (2:13)

Znajdowanie wspólnego mianownika (4:42)

Notacja wykładnicza (7:17)

Pojęcie funkcji (11:44)

Odejmowanie liczb mieszanych (3:59)

Pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia (8:44)

Sposoby przedstawiania funkcji (6:42)

Ułamki zwykłe mnożenie i dzielenie (5:55)

Działania na pierwiastkach 2 i 3 stopnia(14:21)

Czy to jest funkcja? (5:51)

Ułamki dziesiętne (5:33)

 Liczba pi. Długość okręgu. Pole koła (9:59)

Cechy przystawania trójkątów (6:19)

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych (6:18)

Figury płaskie - okrąg (7:04)

Wielokąty podobne (4:42)

Działania w zbiorze liczb całkowitych(6:42)

Figury płaskie - koło (6:53)

Cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100 (13:20)

Procenty - diagram kołowy (8:30)

Przekształcanie wyrażeń algebraicznych (7:48)

Mediana, średnia arytmetyczna, (3:30)

Procenty - obliczanie cen (6:41)

Układy równań- metoda podstawiania oraz przeciwnych współczynników (9:59)

Prawdopodobieństwo – kości (6:40)

Rodzaje kątów (13:19)

Twierdzenie Pitagorasa (12:20)

Prawdopodobieństwo - rzut kostką (3:30)

Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe (9:59)

Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych (9:04)

Statystyka – wprowadzenie (14:12)

Podstawowe informacje o trójkątach (8:34)

Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa (5:51)

Dowód geometryczny (6:31)

Czworokąty - najważniejsze informacje (9:06)

Trójkąty o kątach 90, 45, 45 oraz o kątach 90, 60, 30 (9:59)

 

Obwody i pola trójkąta, rombu i trapezu (7:11)

Okrąg opisany na wielokącie (8:17)

 

Kwadrat, prostokąt, równoległobok (10:01)

Okrąg wpisany w trójkąt (13:19)

 

Obliczanie pól i obwodów wielokątów (9:18)

Wielokąty foremne (5:37)

 

Jednostki długości (13:20)

Graniastosłup (5:50)

 

Jednostki masy (10:00)

Przykłady graniastosłupów prostych (9:59)

 

Jednostki pola. Pole prostokąta (16:40)

Odcinki w graniastosłupach (10:00)

 

Objętość figury przestrzennej. Jednostki objętości(5:38)

Pole powierzchni prostopadłościanów (13:19)

 

Kartezjusz i układ współrzędnych kartezjańskich (11:25)

Pole powierzchni graniastosłupa prostego (4:04)

 

Układ współrzędnych (5:02)

Objętość graniastosłupa prostego (cz.1) (8:08)

 

Jednomian i suma algebraiczna (5:51)

Objętość graniastosłupa prostego (cz.2) (4:05)

 

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych (5:18)

Obliczanie wysokości w ostrosłupach prawidłowych (9:59)

 

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych(7:48)

Ostrosłupy (cz.1) (8:19)

 

Szacowanie wartości wyrażeń arytmetycznych(7:59)

Ostrosłupy (cz.2) (9:59)

 

Równania (5:11)

Objętość ostrosłupa (4:56)

 

Rozwiązywanie równań (5:58)

 

 

Wprowadzenie do stosunków i proporcji  (14:14)

 

 

Proporcje - skala na mapie (6:40)

 

 

Proporcje - zadania (10:25)

 

 

Trudniejsze zadania na proporcje (9:58)

 

 

Wielkości wprost proporcjonalne (6:25)

 

 

Wielkości odwrotnie proporcjonalne (5:52)

 

 

Figury symetryczne względem prostej (5:34)

 

 

Figury osiowosymetryczne (5:45)

 

 

Figury symetryczne względem punktu (4:31)

 

 

Figury środkowosymetryczne (4:39)

 

 

Wszystkie klasy:
http://nowoczesnenauczanie.pl/rozwoj/inspirujace-filmy-ted-w-sam-raz-na-wakacje/  
(włącz film nr 4 Conrad Wolfram: Nauczanie dzieci matematyki z użyciem komputerów) (17:16)