Gabinet psychologiczno - pedagogiczny dysponuje następującymi materiałami,

do których są dostępne scenariusze zajęć:

można je realizować na wszystkich poziomach edukacyjnych

1. Seria "Kariera na maksa":

Płyta 1 : odcinek 1 : zainteresowania.
odcinek 2: Cechy,
odcinek 3: Zdolności,
odcinek 4: Wartości, Oczekiwania,
odcinek 5: Wiedza
Płyta 2: Rynek pracy, zawody, kształcenia, pomysł na siebie
Płyta 3: cele, plan działania, poszukiwanie pracy, wizje kariery

do filmików dostępne są scenariusze zajęć
 

2. Czy jestem asertywny


 3. Języki obce oknem na świat


4. Podziel sie sobą - przewodnik po wolontariacie


5. Agresja i Przemoc: rodzaje agresji, miejsce szkoły w społeczności
lokalnej, przemoc, autorytet, środki masowego przekazu, subkultury
młodzieżowe, sport sposobem na wyładowanie agresji


6. FILMY: