MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJACH ZASTĘPCZYCH

NA WYMIENIONYCH PONIŻEJ PRZEDMIOTACH:

 

 

Godzina wychowawcza

Religia

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Muzyka i plastyka

Historia

Wiedza o Społeczeństwie

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Informatyka

Matematyka

Podstawy przedsiębiorczości

Technika

Wychowanie Fizyczne