WYKAZ NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2016-2017

 

Przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczane klasy,
grupy językowe

wychowawca klasy

Dyrektor szkoły

Dominiak Marzena

 

 

Wicedyrektor szkoły

Zając Irena

 

 

Pedagog szkolny

Danuta Gulczyńska - Halik

 

 

Psycholog szkolny

Mrugalska Joanna

 

 

Język polski

Paprocka Anna

2a, 2b, 2c, 2d

2a

Młynarz Aleksandra

1a, 1b, 1c

1b

Borsut Hanna

3a, 3b

3b

Sibilska Katarzyna

1d, 3c, 3d

 

Historia

Fludra Katarzyna

1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2c, 3a, 3b

2c

Wytrzyszczak Magdalena

2b, 2d, 3c, 3d

3c

Wiedza o społeczeństwie

Wytrzyszczak Magdalena

2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d,

3c

Wychowanie do życia w rodzinie

Szymkowiak Aleksandra

1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d

 

Język angielski

Żurawska Anna

w klasach pierwszych – AZk1/B1, AZk1/B2,

w klasach drugich  – AZk2/A1, AZk2/A2, AZk2/A4,

w klasach trzecich – AZk3/B3,

 

Woźniak Magdalena

w klasach pierwszych - AZk1/A1, AZk1/A3, AZk1/A6,

w klasach drugich – AZk2/A5, AZk2/B1,

w klasach trzecich – AZk3/A1, AZk3/A3

 

Jankowski Dariusz

w klasach trzecich – AZk3/A2, AZk3/B1,

 

Kuświk Monika

w klasach pierwszych - AZk1/A2, AZk1/A4, AZk1/A5,

w klasach drugich – AZk2/A3,

w klasach trzecich – AZk3/A4, AZk3/B2,

 

Język niemiecki

 

Berny Ewa

w klasach drugich – NPk2/6, NPk2/7,

 

Chmielewska Danuta

w klasach pierwszych - NPk1/1, NPk1/4, NPk1/5, NPk1/6, NPk1/7,

w klasach drugich – NPk2/4, NPk2/8,

w klasach trzecich – NPk3/2, NPk3/4, NPk3/5, NPk3/7

 

Kowalska Monika

w klasach pierwszych - NPk1/3, NPk1/2, NPk1/8,

w klasach drugich – NPk2/1, NPk2/2, NPk2/3, NPk2/5,

w klasach trzecich – NPk3/1, NPk3/3, NPk3/6, NPk3/8

 

Matematyka

Zając Irena

2c, 2d, 3c, 3d

 

Waligóra Kamilla

2a, 2b, 3b

2b

Narożna Małgorzata

1a, 1b, 1c, 1d,

1d

Abramczyk- Świerczyńska Katarzyna

3a

3a

Fizyka i astronomia

Ślęzak Szymon

1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3d

3d

Lewandowski Adam

3a, 3b, 3c

 

Chemia

Malicka Izabela

1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d

1c

Biologia

Wagner Justyna

1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d

1a

Geografia

Sobkowiak – Niemier Małgorzata

1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d

2d

Plastyka

Juszczak Anna

1a, 1b, 1c, 1d, 3a, 3b, 3c, 3d

 

Zajęcia artystyczne

Juszczak Anna

1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d

 

Muzyka

Juszczak Anna

2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d

 

Zajęcia techniczne

Eckardt - Kubiak Katarzyna

1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d

 

Edukacja dla bezpieczenstwa

Eckardt - Kubiak Katarzyna

3a, 3b, 3c, 3d

 

Informatyka

Żymańczyk Magdalena

1a gr B, 1b gr A, 1b gr B, 1c ch, 1d dz, 1d ch, 2a gr A, 2a gr B, 2b gr A, 2b gr B, 2c gr A, 2c gr B, 2d dz, 2d ch,

 

Ślęzak Szymon

3a dz, 3c gr A, 3d gr A, 3d gr B,

 

Lewandowski Adam

1a gr A, 1c dz, 3a ch, 3b gr A, 3b gr B, 3c gr B,

 

Wychowanie fizyczne

Szarzyńska Anetta

dziewczęta klas –1a, 1c, 2ac, 2d, 3a,

chłopcy klas –1d

 

Szmydt Anna

chłopcy klas – 1b, 2a, 3d

 

Nowicki Hubert

chłopcy klas – 1a, 1c, 2c, 2bd, 3ab, 3c,

 

Frąckowiak Dorota

dziewczęta klas –1b, 1d, 2b, 3b, 3c, 3d

 

Religia

Kill Łukasz

2b, 2c, 2d

 

Sekula Dawid

1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 3a, 3b, 3c, 3d