Plan lekcji w II semestrze

roku szkolnego 2016/2017

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

 

KLASY PIERWSZE

 

 

 

 

 

 

KLASY DRUGIE

 

 

 

 

 

 

KLASY TRZECIE