Materiały służące do diagnozy:

 

- Wielowymiariowy Kwestionariusz Preferencji Zawodowych,

- Pakiety Kariera na Maksa

- Testy Preferencji i Predyspozycji Zawodowych,

-Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych,

-Profil Zainteresowań Zawodowych,

- Karta Zainteresowań,

- Samoocena i Zawód,

- Rozmowa Kwalifikacyjna,

- Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu,

- Jaki zawód wybrać,

- Marketing edukacyjny

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego