NIEZBĘDNIK REKRUTACYJNY TRZECIOKLASISTY

1. Sprawdzaj na stronach internetowych szkół, którymi się interesujesz:
 • terminy Drzwi Otwartych
 • przedmioty punktowane
2. Terminy Egzaminów Gimnazjalnych:
 • część humanistyczna 23.04.2014
 • część matematyczno - przyrodnicza 24.04.2014
 • język obcy 25.04.2014
3. Szkoła zawodowa - pamiętaj o medycynie pracy i praktykach
4. Elektroniczny informator na rok szkolny 2014/2015 szkół z powiatu poznańskiego jest dostępny na stronie:
5. Terminy:
 • 19.05.2014-3.06.2014 SKŁADANIE DOKUMENTÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 • OK. 18.06.2014 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 • DO 24.06.2014 DO GODZ. 15.00 EWENTUALNE ZMIANY W WYBORZE SZKÓŁ

 • 27.06.2014 KONIEC ROKU SZKOLNEGO. OTRZYMANIE ŚWIADECTWA I WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ KOPII

 • DO 1.07.2014 DO GODZ. 15.00 DOSTARCZENIE KOPII DO WYBRANYCH SZKÓŁ

 • 3.07.2014 LISTA PRZYJĘTYCH KANDYDATÓW DO SZKOŁY

 • DO 7.07.2014 DO GODZ. 13.00 DOSTARCZENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW JAKO POTWIERDZENIE CHĘCI NAUKI

 • 8.07.2014 NA STRONIE http:/www.ko.poznan.pl informacje o wolnych miejscach

 • do 29.08.2014 dodatkowa rekrutacja

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego