NIEZBĘDNIK REKRUTACYJNY TRZECIOKLASISTY

1. 27.06.2014 r. Otrzymujesz świadectwo ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu i po dwie kopie tych dokumentów

2. Do 1.07.2014 dostarczasz poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do wybranych szkół:

  • pierwszej szkoły z naboru elektronicznego

  • każdej szkoły spoza naboru elektronicznego

3.Dnia 3.07.2014 szkoły ogłasazają listę kandydatów przyjętych do szkoły

4. Do 7.07.2014 składasz oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

5. Dn. 8.07.2014 o godz. 13.00 szkoła ogłasza listę przyjętych do szkoły

6. Dn. 8.07.2014 na stronie http:/www.ko.poznan.pl znajdziesz informacje o wolnych miejscach lub o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów.
7. 10.07.2014 do godz. 13.00 osoby nieprzyjęte składają dokumenty do szkół, w których sa jeszcze wolne miejsca.
8. Dn. 10.07.2014 szkoły ogłaszają wyniki rekrutacji uzupełniającej
9. Do 29.08.2014 składasz oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego