SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

PRZY GIMNAZJUM W KÓRNIKU

Szkolny Ośrodek Kariery powstał w naszej szkole w związku z realizacją projektu Akademia Młodego Naukowca, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt składa się z kilku modułów, obejmujących: warsztaty językowe, informatyczne, biologiczno - chemiczne, matematyczno - przyrodnicze, artystyczno - malarskie oraz decoupage, różne formy doradztwa zawodowego, przedsiębiorczość i zajęcia psychoterapeutyczne.

Foto: google.pl

Rozpoczynanie dorosłego życia od bezrobocia powoduje u młodych ludzi wyjątkowo groźne konsekwencje: brak nabycia lub rozwinięcia nawyku i potrzeby pracy zawodowej, nieumiejętność pracy w zespole i samodzielnego rozwoju zawodowego, niewiarę w swoje umiejętności itp. Brak stałych dochodów uniemożliwia zaś stworzenie podstawy do tworzenia czy rozwoju własnej rodziny. Dlatego też podstawowym celem idei tworzenia Szkolnych Ośrodków Kariery było niedopuszczenie do tego, aby absolwenci szkół stawali się i pozostawali bezrobotnymi za pomocą zwiększania szans absolwentów na uzyskanie pierwszych doświadczeń związanych z rynkiem pracy jeszcze podczas nauki w szkole średniej lub wyższej. 

Szkolny Ośrodek Kariery jest miejscem, w którym praca z młodzieżą może przybierać różne formy: wykładów, prelekcji, treningów, szkoleń, kursów umiejętności i warsztatów grupowych, porad indywidualnych i samodzielnej pracy pod okiem osoby prowadzącej.

Terminy konsultacji

w SzOK

Działalność SzOK

  • Podczas trwania roku szkolnego:

W poniedziałki i w piątki w godz. 12.00-16.00

  • W lipcu i w sierpniu:

W poniedziałki i w piątki w godz. 8.00-16.00

1. Regulamin i Ramowy plan działania SZOK=>

 

2. Materiały służące do diagnozy

 

 Ważne bieżące informacje:

1. Niezbędnik Trzecioklasisty 

2. Terminy Rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

       

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego