Dane Ubezpieczyciela
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna  
ul. Chłodna 51; 
00-867 Warszawa.
 
Zgłaszanie szkód: 
 
 lub 
albo poprzez pobranie formularza ze strony internetowej bądź w sekretariacie szkoły 
i przesłanie go pocztą na  adres ubezpieczyciela. (TU AXA)
 
 

Wniosek o wypłatę świadczenia z NNW

Ulotka - zgłoszenie szkody

Warunki ubezpieczenia:

szkoła wybrała dwa warianty ubezpieczenia do wyboru w AXA

 

Tabela uszczerbków
i uszkodzeń ciała
Warunki
ubezpieczenia
NNW szkolne
wariant 1
NNW szkolne
wariant 2