ROZDZIAŁ I Co śpiewamy?

1.      Program artystyczny przygotowany w roku szkolnym 2015/2016 obejmuje 5 piosenek patriotycznych:

2.      „Przybyli ułani pod okienko…” to jedna z najbardziej popularnych piosenek okresu I wojny światowej. Autorem opartej na ludowej melodii piosenki jest prawdopodobnie legionista Feliks Gwiżdż. Pieśń powstała około roku 1914 i początkowo miała 6 zwrotek.

3.      „Wojenko, wojenko…” ta popularna legionowa piosenka powstała około roku 1914, autorstwo przypisuje się Feliksowi Gwiżdżowi. Główny motyw został zaczerpnięty z ludowego tekstu „Wojenko, wojenko, to se piękna pani// Bo se na wojenkę chłopcy malowani”

4.      „Maki” to piosenka z lat 1914-1918 rozpoczynająca się od słów „Ej dziewczyno, ej niebogo…”. Słowa napisał Kornel Makuszyński, a muzykę skomponował Stanisław Niewiadomski, piosenka to stała się natychmiast bardzo popularna i do dziś jest chętnie śpiewana.

5.      „Jak to na wojence ładnie” jest najstarszą śpiewaną przez nas pieś­nią, ponieważ powstała w okresie powstania styczniowego, w roku 1863. Słowa i muzykę skomponował Władysław hrabia Tarnowski. W czasie I wojny światowej znana była jako „Marsz ułański” i śpie­wana przez ułanów Legionów Polskich.

6.      „Modlitwa obozowa” była to pierwsza pieśń żołnierska z okresu II wojny światowej. Narodziła się w październiku 1939 roku w obozie inter­nowanych żołnierzy polskich w miejscowości Bals, na terenie Ru­munii. Autorem słów i muzyki jest Adam Kowalski. Chór obozowy, złożony z żołnierzy i oficerów, wykonał po raz pierwszy tę pieśń w drugą niedzielę października 1939 roku. „Modlitwa obozowa” dotarła do okupowanego kraju za pośrednictwem tzw. „cichociemnych”. Zyskała szeroki rozgłos, śpiewały ją wszystkie formacje Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Modlitwa obozowa

O, Panie, któryś jest na niebie
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z cudzych stron do Ciebie
O polski dach i polską broń

Ref.
O, Boże, skrusz ten miecz
Co siekł nasz kraj
Do wolnej Polski nam
Powrócić daj!
By stał się twierdzą
Nowej siły
Nasz dom, nasz dom

O, usłysz, Panie, skargi nasze
O, usłysz nasz tułaczy śpiew!
Znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu
Męczeńska do Cię woła krew!