ROZDZIAŁ II Co tańczymy?

1.      Program otwieramy pokazem poloneza – najbardziej znanym tańcem narodowym, który narodził się z ludowego tańca o nazwie chodzony. Jego nazwa pochodzi z języka francuskiego polonaise, rozpowszechniony został przez legionistów napoleońskich.

2.      Drugim tańcem w programie jest polka, czyli żywiołowy i radosny taniec ludowy o skocznym rytmie i dynamicznym tempie, pochodzący z Czech.

3.      Walc wiedeński (niem. Wiener Walz) – to szybsza odmiana walca. Tempo walca wiedeńskiego wynosi ok. 60 taktów na minutę, co przy nieparzystym metrum (zazwyczaj 3/4) daje ok. 180 uderzeń na minutę, charakterystyczne dla tego tańca są szybkie wirowe obroty. Po raz pierwszy został wykonany w 1815, podczas kongresu wiedeńskiego. Walc wiedeński należy do światowego programu tanecznego i jako taki jest tańczony na turniejach tańca towarzyskiego.