Czerwiec 2017

 

 

1  czerwca

Dzień Dziecka i Dzień Sportu.

 

 

do 7 czerwca

Wystawienie ocen końcoworocznych

 

 

7 czerwca

Wpisy ocen końcoworocznych do dzienniczków
na tydzień przed klasyfikacją

 

 

14 czerwca

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

 

 

21 czerwca

Dzień z wychowawcą

 

 

22 czerwca

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2017/2018

 

 

25 czerwca

Rada pedagogiczna analityczna

 

 

KONKURSY I WYDARZENIA,
 KTÓRYCH TERMINY NIE ZOSTAŁY Z GÓRY OKREŚLONE

 

Szkolna edycja « Mam Talent »

Dzień Gier Planszowych

Mistrz słówek angielskich