Listopad 2017

 

 

1 listopada:

Wszystkich Świętych

 

7 listopada

Dzień otwartej szkoły

(e-szkolenie dla nauczycieli i rodziców)

godz. 17.00-18.00

 

11 listopada
Święto
Niepodległości
(Dzień ustawowo wolny)

 

28 listopada

Spotkanie Rady Pedagogicznej

 

KONKURSY I WYDARZENIA,
KTÓRYCH TERMINY NIE ZOSTAŁY Z GÓRY OKREŚLONE

Akcja „Góra Grosza”
(uwrażliwianie uczniów na pomoc drugiemu człowiekowi, uczenie empatii)

Alfik matematyczny

Konkursy zewnętrzne np. Olimpus, 

 Szkolny konkurs dla kl. II gim – „Polska i jej środowisko przyrodnicze”

Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny „Omnibus”

Wojewódzki Konkurs Historyczny

Projekt edukacyjny „Moja mała ojczyzna. Zabytki Kórnika i Bnina”
(w tym wycieczka tematyczna – maj/czerwiec)

Dyskoteka Andrzejkowa (integracja społeczności szkolnej, kształtowanie umiejętności pracy w grupie)

Warsztaty Halloween

Udział  Grupy Rekonstrukcyjnej „Projekt Zamek” w paradzie
z okazji imienin ulicy Świętego Marcina

Wojewódzki Konkurs Humanistyczny

Wojewódzki konkurs recytatorski Szkół Podstawowych i Gimnazjów
w Luboniu

"Chodź, pomaluj mi świat"- konkurs na najsympatyczniejszy obrazek
do pokoju przyjaciela/ ogólnoszkolny

Wielkopolska – moja mała ojczyzna