Maj 2018

 

 

1 maja

Święto Pracy

(Dzień ustawowo wolny)

 2 maja

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(szkoła zapewnia opiekę)

 

3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja

 

 

4 maja

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(szkoła zapewnia opiekę)

 

 

14 maja

Spotkania wychowawców klas z rodzicami

przewidywane oceny niedostateczne na miesiąc przed klasyfikacją

obecni wszyscy nauczyciele

 

 

14 maja

Ostateczny termin pisemnego powiadomienia rodziców uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną - roczną,
na miesiąc przed klasyfikacją.

 

 

W maju

Rada pedagogiczna szkoleniowa