Styczeń 2018

 

 

 

Do 2 stycznia

Wystawianie ocen semestralnych

(upływa termin pisemnego poinformowania ucznia i jego rodziców o ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych)

 

 

06 stycznia (sobota)

Święto Trzech Króli

 

 

9 stycznia

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

 

 

13 stycznia

Zakończenie pierwszego semestru

 

 

16 stycznia

Spotkania wychowawców klas z rodzicami

 

 

16 stycznia

Rada pedagogiczna analityczna