Styczeń 2018

 

 

 

Do 2 stycznia

Wystawianie ocen semestralnych

(upływa termin pisemnego poinformowania ucznia i jego rodziców o ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych)

 

 

06 stycznia (sobota)

Święto Trzech Króli

 

 

9 stycznia

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

 

 

13 stycznia

Zakończenie pierwszego semestru

 

 

16 stycznia

Spotkania wychowawców klas z rodzicami

 

 

16 stycznia

Rada pedagogiczna analityczna

 

 

KONKURSY I WYDARZENIA,
 KTÓRYCH TERMINY NIE ZOSTAŁY Z GÓRY OKREŚLONE

Zaangażowanie uczniów w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
(kształtowanie wśród uczniów postaw woluntarystycznych)

Światowy Dzień Koszuli - I

Konkurs szkolny dla klas III gimnazjum „ Mistrzowie genetyki”

Projekt „Kuchnia wielkim laboratorium chemicznym”

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Olimpus – język angielski

„Białe pióra” – konkurs polonistyczny

Konkurs Recytatorski Twórczości Adama Mickiewicza

"Najbardziej tajemnicza maska" dla uczniów 2 i 3 kl. Gim.