SUKCESY UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA HR. ZAMOYSKIEGO W KÓRNIKU
W KONKURSACH MATEMATYCZNYCH W  ROKU SZKOLNYM 2014/2015.
 

MULTITEST

16.10.2014 - odbył się Konkurs Multitest w dziedzinie Matematyki, zorganizowany  przez Centrum Edukacji Szkolnej. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Laureatami  Konkursu zostało dwóch uczniów naszego Gimnazjum:  VI miejsce w Polsce uzyskał uczeń klasy IC Jakub Kaźmierczak ( w jego kategorii wiekowej startowało1085 uczniów); VIII miejsce w Polsce uzyskała uczennica kl. III E–Danuta Sibilska ( w jej kategorii wiekowej startowało 786 uczniów).

 

ALFIK.

26.11.2014 odbyła się XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny, zorganizowanego przez Łowców Talentów JERSZ. W matematycznej rozgrywce wzięło udział ponad  52 tys. uczestników. Celem konkursu była promocja uzdolnionej matematycznie młodzieży oraz rozwijanie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nauką matematyki. Zadania konkursowe nie wymagały dużej wiedzy szkolnej, raczej skupienia, sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów.

Wyniki Konkursu:

KLASY I - I miejsce w szkole – Jakub KaźmierczakIV miejsce w województwie;  ( w tej kategorii startowało 3 231 uczniów),

KLASY III - I miejsce w szkole – Danuta Sibilska; V miejsce w województwie;  ( w tej kategorii startowało 2 007 uczniów).

 

KANGUR 2015

   19.03.2015 - odbył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny . Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana. W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy      i Nauk Matematycznych, przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki    i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyróżnienie w tym Konkursie uzyskali:  uczennica kl. IIIEDanuta Sibilska i uczeń kl. IC – Jakub Kaźmierczak.

 

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

15.04.2015 – w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu 470 laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego odebrało z rąk Wojewody Wielkopolskiego pana Piotra Florka i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Walkowiak zaświadczenia i nagrody.
W tegorocznych konkursach przedmiotowych uczestniczyło 51 449 uczniów z 571 gimnazjów województwa wielkopolskiego. Danuta Sibilska została laureatką Wojewódzkiego  Konkursu Matematycznego i Wojewódzkiego Konkursu  Języka Polskiego. W Konkursie Matematycznym Danusia uzyskała 100% poprawnych odpowiedzi.
Uczennica jest zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z matematyki i z języka polskiego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tego egzaminu; otrzymuje roczną ocenę celującą z matematyki i z języka polskiego i jest w pierwszej kolejności przyjęta do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej.

 

KONKURS „ ZŁOTA ŻABA”

 

18.04.2015 - odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników konkursów „Złota Żaba”

W trakcie gali wręczono nagrody oraz dyplomy 45 laureatom oraz 38 wyróżnionym w konkursach z języka polskiego i matematyki. Na zwycięzców czekały cenne trofea: statuetki "Złotej Żaby", wręczane przez Prezesa Fundacji Witolda Gromadzkiego oraz przedstawicieli sponsorów. Przyznano różnorodne nagrody rzeczowe: drony i roboty, aparaty fotograficzne, zegarki typu „smartwatch”, książki, gry edukacyjne i logiczne.

W XXII edycji konkursu "Złota Żaba" w dziedzinie matematyki wzięło udział 2 399 uczniów.

Laureatką Konkursu została Danuta Sibilska.

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

W tym roku szkolnym dwie uczennice Gimnazjum uzyskały na egzaminie gimnazjalnym z matematyki maksymalną liczbę punktów. Danuta Sibilska – laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i Magdalena Zimniak, która rozwiązała arkusz egzaminacyjny z matematyki w 100%.

Serdecznie dziękuję Szkolnym Komisjom Konkursowym – za rzetelną pracę. Laureatom gratuluję osiągniętych wyników, a pozostałym uczestnikom – odwagi, uporu i ambicji. Wierzę, że dzięki tym niezwykłym cechom jesteście w stanie w przyszłości odnosić liczne sukcesy.

 

 

Irena Zając

 

Danuta Sibilska
 

Magda Zimniak
 

Jakub Kaźmierczak