Zmiany w planie lekcji w miesiącu czerwcu2017 r.

Czwartek 01.06.2017 r.=>

Piątek 02.06.2017 r. =>

Poniedziałek 05.06.2017 r. =>

Wtorek 06.06.2017 r. =>

Środa 07.06.2017 r. =>

Czwartek 08.06.2017 r. =>

Piątek 09.06.2017 r. =>

Poniedziałek 12.06.2017 r. =>

Wtorek 13.06.2017 r. =>

Środa14.06.2017 r. =>

Poniedziałek 19.06.2017 r. =>

Wtorek 20.06.2017 r. =>