02.10.2017 poniedziałek

za  p. I. Przybył

lp

klasa

sala

zastępstwo

5

4C

15G

Klasa w teatrze.

6

4E

15G

p. A. Szymkowiak

7

----

---

---------------

8

7D

15G

p. A. Juszczak

 

 

02.10.2017 poniedziałek

za  p. D. Sekulę

lp

klasa

sala

zastępstwo

5

4A

31

Klasa w teatrze.

6

3C

2G

p. D. Waśkowiak Zaj. Techniczne (za 4b)

7

3A

2G

p. A. Szymkowiak WdŻ zamiast 8 lekcji – klasa kończy lekcje o 14.20 – powiadomi p. A. Paprocka

 

02.10.2017 poniedziałek

za  p. J. Sobańską

lp

klasa

sala

zastępstwo

6

3A

16

p. M. Sobczak

7

3A

16

p. M. Sobczak

8

3A

16

p. M. Sobczak

 

02.10.2017 poniedziałek

za p. M. Dzielińskiego

lp

klasa

sala

zastępstwo

2

4E

43

p. H. Borsut j. polski

3

7D

43

p. A. Paprocka j. polski

4

7B

43

p. L. Jakubowska muzyka (za 4b)

 

02.10.2017 poniedziałek

za p. K. Sibilską

lp

klasa

sala

zastępstwo

5

4B

33

Klasa w teatrze.

6

4C

33

Klasa w teatrze.

7

2D

15G

Klasa zwolniona – kończy lekcje o 13.25 – powiadomi p. M. Narożna

8

Zaj. Wyr.

3G

Zajęcia odwołane

 

02.10.2017 poniedziałek

za p. K. Pucek

lp

klasa

sala

zastępstwo

4

4CD dz

31

4C dz - Klasa w teatrze.

4D dz – p. A. Juszczak w Sali 31

5

7AC dz

 

p. A. Szarzyńska

6

5B dz B

 

Grupa zwolniona kończy lekcje o 12.20 – powiadomi p. I. Buszkiewicz

7

5C dz B

 

Grupa zwolniona kończy lekcje o 12.20 – powiadomi p. M. Stratyńska

8

4C ch B

 

Klasa w teatrze.

 

02.10.2017 poniedziałek

za p. R. Matuszczaka

lp

klasa

sala

zastępstwo

3

5D gr2

34

p. G. Michalak

4

4C chł

37

Klasa w teatrze

5

6C ch

37

p. J. Piasecka - j. angielski cała klasa w sali 43

6

6B ch

37

p. J. Piasecka - j. angielski cała klasa w sali 43